<ไร่องุ่นบุญมั่ง> จำหน่าย องุ่น น้ำองุ่น ไวน์ จากองุ่นสดๆ จากไร่ <อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา>


Apr 27, 2017 at 12:48 PM
Link ข่าวจากหนังสือพิมพ์
กว่าจะมาเป็นองุ่น
การปลูกองุ่น
การขยายพันธุ์องุ่น
การดูแลองุ่น
การบำรุงรักษาองุ่นหลังปลูก
โรคศัตรูและการป้องกันรักษา
การเก็บเกี่ยวองุ่น
การเลี้ยงเถาองุ่นและการตัดแต่ง
หลังการเก็บเกี่ยว
สายพันธุ์องุ่น
ต้นทุนในการทำไร่องุ่น
การจัดจำหน่าย
ราคาขายของสินค้า
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้
No Users Online
ผู้ดูแลระบบ
Administrator
การปลูกองุ่น Print
Written by TaNNHaHa   

การปลูกองุ่น

    ก่อนเริ่มปลูกองุ่น จะต้องปรับหน้าดิน วางระบบน้ำ ทำค้างให้เรียบร้อยก่อนจึงทำการปลูก แต่ถ้าจะปลูกก่อนแล้วจึงค่อยวางระบบน้ำ ทำค้างก็สามารถทำได้แต่จะใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่า ทางไร่จึงเลือกที่จะวางระบบน้ำ ทำค้างก่อน การเริ่มต้นปลูกนั้นต้องขุดหลุมให้กว้างประมาณ 1 เมตร ลึก 2 เมตร แต่ละหลุมห่างกันประมาณ 2 เมตร ที่จะต้องขุดหลุมให้ กว้าง 1 เมตร ลึก 2 เมตรนั้นเพราะว่าก่อนปลูกจะต้องผสมปุ๋ยคอกเข้าไปในหลุมด้วย และให้เหลือพื้นที่ไว้สำหรับปลูกองุ่นประมาณ 1 ฝ่ามือ เมื่อปลูกแล้วต้องนำไม้ลวกเล็ก ๆ มาปักไว้ข้าง ๆ ต้นองุ่นเพื่อให้ต้นองุ่นเลื้อยขึ้นตามไม้ พอองุ่นเริ่มเลื้อยขึ้นให้นำเชือกฟางมามัดเพื่อให้ต้นองุ่นยึติดกับไม้ไว้                               
                                  
                                   


พื้นที่สำหรับปลูกองุ่น

การปลูกองุ่นให้ได้ผลดี ต้องพิจารณาพื้นที่ที่จะปลูก ดังนี้
1. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี
2. มีอากาศที่เหมาะสม
3. เป็นพื้นที่ปราศจากโรคและแมลงรบกวนหรือมีน้อย
แม้ว่าองุ่นจะขึ้นได้ใน

                                        ลักษณะของดิน


พื้นที่ดินเกือบทุกชนิดก็ตามแต่สำหรับเมืองไทยเห็นว่าจำเป็นต้องเลือกดินร่วนปนทราย มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ระบายน้ำได้ดีรวมทั้งดินมีความโปร่งชุ่มชื้นซึ่งรากจะไชชอนหาอาหารได้ดีหากดินที่ปลูกขาดธาตุอาหารชนิดใดควรเสริมให้สมบูรณ์ซึ่งองุ่นชอบดินที่เป็นกรดอ่อน     มีค่า pH ระหว่าง 5.5 - 5.6  ความชื้นและอากาศ

องุ่นเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่อุณหภูมิค่อนข้างสูง แสงแดดจัด ความชื้นในอากาศต่ำระดับน้ำฝนไม่ควรเกิน 40 นิ้ว และไม่น้อยกว่า 15 นิ้วต่อปี นอกจากนี้ ควรมีการชลประทานช่วย เพราะในบางระยะองุ่นมีความต้องการน้ำมาก เช่น ในระยะเริ่มติดผลปราศจากโรคและแมลงดินฟ้าอากาศมีส่วนทำให้แมลงเจริญเติบโตได้ง่ายการเลือกพื้นที่ ที่จะปลอดภัยจากโรคและแมลงอาจทำได้ยากอย่างไรก็ตาม ต้องสังเกตพื้นที่รอบ ๆ ที่จะปลูกองุ่น เช่น ไม่รกรุงรัง ชาวไร่ข้างเคียงสนใจต่อการป้องกันโรคและแมลงหรือไม่  ทั้งนี้ในปัจจุบันความก้าวหน้าในการป้องกันโรคและแมลงมีความก้าวหน้ามาก สามารถที่จะต่อสู้ได้ แต่ก็ไม่ควรต้องลงทุนสูง

         

 

             

 

 

Banner
Link เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระบบ
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
ค้นหาข้อมูลทั่วไป
Googlewww
แสดงความคิดเห็น
การรับประทานองุ่น ช่วยชะลอความแก่ก่อนวัย ได้จริงไหม?